..........................................................................................................................................................................................................................................

TORNA DUMANI

 

- Maratirè', aggiustami la spisa,

l'abitu nuovu e 'na beddra cammisa,

ch'Antoni m'ha pristatu li dinari

e lu matinu vaju a Catanzaru. ­


- Pripara 'na parita 'i supprissate,

nu jascu d'uoju e 'na bona 'nzalata,

ch'a rota ppi girare vod'untata.

TORNA DUMANI

 

­L'appriessu juarnu fa 'na matinata

cuamu lu tiempu di la simentata

e dintr'u mantu tuttu arrimbujatu

aspetta ru postale a ra firmata.


Aspetta 'na menzura e dopu parta

e pensa caminandu a quali porta

ha di bussare prima d'arrivare

a ru 'mpiegatu ch'ha d'esaminare

la pratica di l'uoju ch'ha mandatu

a n'annu e quattro misi ,già passati.


Arriva priestu e curra di filatu

duvi nu viecchiu amicu ch'u surdatu

ud'avìa fattu fare a ru niputi.


- Bongiornu, don Ciccì, u vi ricurdati?

Mo' fa tant'anni cca sugnu vinutu,

ppi chira questione di surdatu! ­

- Si, siete Rocca della Scilaficu

e vi ricordo per le soppressate. ­


- Gnursì, vind'haju purtatu 'na parita

di chiddre duci ca nu' su' pipate. ­

- Orsù, veniamo' al dunque, che volete?


- E' n'annu e quattro misi ch'haju mandatu

la pratica di l"uaju e... ccu s'annata...

li diebiti cci su'  vua lu sapiti

e... si vuliti, fare, vua putiti... -


­- Aspetta un po', telefono all'amico

e sbrigheremo' presto la partita. ­–

Pronto! Consorzio Agrario, Capoufficio!


- Son 'io, Sebastià', Ciccillo Noce! ­

Si fanu  ‘na valente discurruta

e Ruaccu sbarra l'uocchi a re zingate

che don Ciccillu li fa cumpiaciutu.
 

Dopu chi si su' dati li saluti,

si vota duvi Ruaccu e chianu chianu

li dicia: - Rocco mia, torna domani! ­

 

 

Nicola PAPARO